Tarieven

FysioMobilis heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat u voor volledige vergoeding in aanmerking komt, mits u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie.

In Nederland kennen we een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Fysiotherapie wordt niet standaard vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen patiënten met een aandoening die voorkomt op de chronische lijst komen vanaf de 21ste behandeling voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. De eerste 20 behandelingen dienen patiënten dan zelf te betalen of worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom voor iedereen aan te raden.

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie of wanneer u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u hieronder zien welke tarieven wij hanteren. Deze tarieven gelden per 01-01-2022.

Screening € 12,50
Intake en onderzoek na screening € 32,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Zitting fysiotherapie in de praktijk € 32,50
Zitting fysiotherapie aan huis € 47,50
Fysiotherapeutisch consult en rapportage € 58,50
Korte rapportage € 45,00
Niet nagekomen afspraak (of niet >24 uur van te voren afgebeld) € 27,50